ProMeister Solutions AS er først i Norge med tilbud om PKK – grunnopplæring – 60 timers kurs etter Dir.2014/45/45EU.

ProMeister Solutions AS er først i Norge med tilbud om PKK – grunnopplæring – 60 timers kurs etter Dir.2014/45/45EU.

Etter å ha gjennomført nesten 900 sertifiseringer etter overgangsordningen, er vi nå klarert for oppstart av 60 timers grunnopplæring.
Denne opplæringen vil foregå på våre topp moderne opplæringssenter i Ski og Bergen.

Grunnopplæringen på 60 timer er beregnet for nye personer som vil sertifisere seg som kontrollør.

Opplæringsmodellen er en kombinasjon av e-læring og samlinger. Gjennomførings modellen skaper en fleksibilitet,
samtidig holde nede kostnadene med tanke på tapt «skrutid» for deltagerene. Kombinasjonen av E -læring, praksis og teori er unik i sitt slag i Norge, og kan kun presenteres av ProMeister.

Gjennomføring:

Opplæringen er oppdelt i 4 deler, og vil normalt ha en varighet på ca. 4-5 uker.

Del.1
E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før fremmøte for del 2.

Del.2
Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 16 undervisningstimer. (2 dager)

Del.3
E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før frammøte for del 4.

Del.4
Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 24 undervisningstimer. (3dager)

Deltageren må ha tilstrekkelig måloppnåelse på den elektroniske opplæring, på praktisk kontrollgjennomføring og på avsluttende prøve.

For mer informasjon  se vår kurskatalog